Bästa användare! Halsont och förkylning är oftast inte så allvarligt. Det kan dock finnas tillfällen då det är klokt att uppsöka läkare. Informationen nedanför är tänkt att ge dig bästa tänkbara information, men det kan inte ersätta rådgivning från läkare när det behövs, som när du känner dig allvarligt sjuk eller om symtomen kvarstår i mer än några få dagar.

Du kanske också är intresserad av

Smärtsam och
inflammerad hals?

Mucoangin lindrar smärta vid akut
halsont och lindrar rodnaden i halsen

Mer information

Ambroxolhydroklorid. Sugtablett 20 mg. Receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. Smärtstillande vid akut halsont. Använd inte vid fruktosintolerans, inte heller vid graviditet eller amning. Barn under 12 år ska inte behandlas med Mucoangin®. Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar. För mer information se www.fass.se.