Bästa användare! Halsont och förkylning är oftast inte så allvarligt. Det kan dock finnas tillfällen då det är klokt att uppsöka läkare. Informationen nedanför är tänkt att ge dig bästa tänkbara information, men det kan inte ersätta rådgivning från läkare när det behövs, som när du känner dig allvarligt sjuk eller om symtomen kvarstår i mer än några få dagar.

Du kanske också är intresserad av

Mucoangin® Citron sugtabletter

Mucoangin® Citron sugtabletter innehåller ambroxol som lindrar smärtan vid akut halsont tack vare den dubbelverkande effekten: den lindrar smärtan och minskar rodnaden i halsen.

Fördelar

Mucoangin® Citron har dessa egenskaper:

 • Effekten märks inom 20 minuter
 • Smärtlindrande effekt som varar i minst tre timmar
 • Lokalbedövande effekt
 • Smak av citron
 • Vältolererad
 • Sockerfri

Dosering

För vuxna och barn över 12 år; låt 1 sugtablett smälta i munnen när du behöver smärtlindring. Använd inte mer än 6 sugtabletter per dag. Du ska inte använda Mucoangin i mer än 3 dagar. Om du fortfarande har symtom efter 3 dagar eller om du har hög feber, rådgör med läkare.

Sug på sugtabletten och låt den smälta långsamt i munnen. Tugga inte. Du känner snabbt hur den verkar.

Innehåll

Den aktiva substansen i Mucoangin® är ambroxolhydroklorid, ett lokalbedövande medel. Varje sugtablett innehåller 20 mg ambroxol. Andra ingredienser är följande:

Mucoangin® Citron

 • Citronarom (innehåller sackaros)
 • Frescofortarom
 • Sorbitol
 • Sukralos
 • Makrogol 6000
 • Talk

Välj mellan två smaker

 • Mint
 • Citron

Varningar och försiktighet

Du ska inte ta Mucoangin® om du är allergisk mot något av innehållsämnena

Du bör kontakta din läkare innan du tar Mucoangin® om du:

 • är gravid eller ammar
 • har lever- eller njurproblem
 • är intolerant mot fruktos eller galaktos

Om du får ett nytt hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du kontakta läkare.

Ambroxol, den aktiva substansen i Mucoangin® har en lokalbedövande effekt som gör din hals mindre känslig för smärta. Du kan även känna en tillfällig domnande känsla i din mun eller förändring i smakupplevelse när du använder Mucoangin®. Detta är normalt och tillfälligt.

 • Som med alla läkemedel, förvara Mucoangin® utom syn- och räckhåll för barn.
 • Använd inte Mucoangin® efter passerat "Utgångsdatum" som står på ytterkartongen.

Ambroxolhydroklorid. Sugtablett 20 mg. Receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. Smärtstillande vid akut halsont. Använd inte vid fruktosintolerans, inte heller vid graviditet eller amning. Barn under 12 år ska inte behandlas med Mucoangin®. Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar. För mer information se www.fass.se.

Du kan också vara intresserad av